Sản phẩm tăng cường sức đề kháng, miễn dịch và thể trạng sức khoẻ người ung thư.